Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Παναγιώτης Πετραντωνάκης

Παναγιώτης Πετραντωνάκης

Παναγιώτης Πετραντωνάκης

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Παναγιώτης Πετραντωνάκης γεννήθηκε στην Ιεράπετρα Κρήτης το 1984. Έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) το 2007 ενώ το 2011 αναγορεύτηκε διδάκτορας του ιδίου τμήματος. Η διδακτορική του διατριβή πραγματεύτηκε την αναγνώριση συναισθηματικών καταστάσεων από δεδομένα ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος με χρήση προηγμένων μεθόδων επεξεργασίας σήματος και μηχανικής μάθησης. Την περίοδο 2012-2016 ήταν μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) όπου ασχολήθηκε ερευνητικά με την επεξεργασία πληροφορίας από συγκεκριμένες δομές του εγκεφάλου και την ανάλυση δεδομένων που προκύπτουν στο πεδίο των Νευροεπιστημών. Από το 2017 έως το 2022 εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) όπου ασχολήθηκε με θέματα ανάλυσης βιοϊατρικών δεδομένων, ανάλυση εικόνων με τεχνικές βαθιάς μάθησης και επεξεργασία δεδομένων σε γράφους. Το 2022 εντάχθηκε στο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του ΤΗΜΜΥ, ΑΠΘ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές:
2007 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Διδακτορικό Δίπλωμα:
2011 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Μηχανική Μάθηση
  • Βαθιά Μάθηση
  • Επεξεργασία Σημάτων
  • Αναγνώριση Προτύπων με εφαρμογές στην ανάλυση βιοϊατρικών δεδομένων
  • Yπολογιστική Όραση
  • Ανάλυση δεδομένων σε Γράφους
Βαθμίδα
Επίκουρος Καθηγητής
(Επί Θητεία)
Τομέας
Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών
Γνωστικό Αντικείμενο
Ανάλυση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας και Μηχανική Μάθηση
ppetrant@ece.auth.gr
2310996214
Γραφείο
Γραφείο 8, 5ος Όροφος, Κτίριο Δ, Πολυτεχνική Σχολή
Ώρες Συνεργασίας
Δευτέρα 12:00-13:00
Προσωπικός Ιστοχώρος
ΦΕΚ Διορισμού:
1094/Γ/09-05-2022