Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Παντελής Μπίσκας

Παντελής Μπίσκας

Παντελής Μπίσκας

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Παντελής Μπίσκας γεννήθηκε στις Σέρρες στις 3 Μαρτίου 1977. Πήρε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου-Μηχανικού από το ΑΠΘ το 1999. Το 2003 πήρε το Διδακτορικό Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού επίσης από το Α.Π.Θ, με θέμα «Αποκεντρωμένη Διαχείριση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας». Το 2005 τελείωσε το Post Doc σε θέματα Διαχείρισης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας στο ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ. Από τις 01/03/2005 έως 15/07/2009 υπήρξε Ειδικός Επιστήμονας στον Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ), στην Επιχειρησιακή Διεύθυνση Λειτουργίας & Ελέγχου Συστήματος, στη Διεύθυνση Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ). Από τις 23/07/2009 είναι Μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Στο ΤΗΜΜΥ διδάσκει τα προπτυχιακά μαθήματα «Ανάλυση ΣΗΕ» (7ο εξάμηνο), «Διαχείριση ΣΗΕ» (8ο εξάμηνο) και «Ηλεκτρική Οικονομία» (9ο εξάμηνο). Είναι μέλος του ΤΕΕ και της ΙΕΕΕ.

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές:
1999 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Διδακτορικό Δίπλωμα:
2003 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Ανάλυση συστημάτων παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
  • Διαχείριση συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας
  • Σχεδιασμός εύρυθμων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας
  • Μοντέλα εκκαθάρισης αγορών ηλεκτρικής ενέργειας
  • Βέλτιστη συμμετοχή στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας
  • Τοπικές αγορές ευελιξίας
  • Πρόβλεψη φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου
  • Ενεργειακή οικονομία
Βαθμίδα
Καθηγητής
Τομέας
Ηλεκτρικής Ενέργειας
Γνωστικό Αντικείμενο
Σχεδιασμός και Λειτουργία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
pbiskas@auth.gr
2310994352
Γραφείο
4ος Όροφος, Κτίριο Δ, Πολυτεχνική Σχολή
Ώρες Συνεργασίας
Τετάρτη 13:00-14:00
Προσωπικός Ιστοχώρος
ΦΕΚ Διορισμού:
1467/Γ/30-05-2023