Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Παντελής Μικρόπουλος

Παντελής Μικρόπουλος

Παντελής Μικρόπουλος

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Παντελής Ν. Μικρόπουλος γεννήθηκε στην Καβάλα στις 14 Μαρτίου 1967. Απέκτησε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού το 1991 και το Διδακτορικό Δίπλωμα στην περιοχή των Υψηλών Τάσεων το 1995 από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Υπήρξε μεταδιδάκτορας στο Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του UMIST της Μεγάλης Βρετανίας (1997-1999) και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2000-2001). Εργάσθηκε στη Γενική Διεύθυνση Μεταφοράς της ΔΕΗ ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό (2000-2001) και ως Επ. Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Κρήτης (2001-2003). Τον Ιανουάριο του 2003 εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο “Υψηλές Τάσεις” στον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ. όπου και από τον Σεπτέμβριο του 2015 υπηρετεί ως Καθηγητής. Από τον Σεπτέμβριο του 2005 διατελεί Διευθυντής του Εργαστηρίου Υψηλών Τάσεων. Ακόμη, διετέλεσε διευθυντής του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας (2010/2011 και 2013/2014) και αναπληρωτής πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (2011/2013).

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές:
1991 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Διδακτορικό Δίπλωμα:
1995 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Διηλεκτρική αντοχή εξωτερικών μονώσεων
  • Ηλεκτρικές εκκενώσεις, αντικεραυνική προστασία και γειώσεις
  • Συντονισμός μονώσεων και προστασία έναντι υπερτάσεων
  • Αριθμητικοί υπολογισμοί και προσομοίωση ηλεκτροστατικών πεδίων
  • Διατάξεις παραγωγής και συστήματα μέτρησης υψηλών τάσεων και ισχυρών ρευμάτων
Βαθμίδα
Καθηγητής
Τομέας
Ηλεκτρικής Ενέργειας
Γνωστικό Αντικείμενο
Υψηλές Τάσεις
pnm@eng.auth.gr
2310995860
Γραφείο
Ώρες Συνεργασίας
Προσωπικός Ιστοχώρος
ΦΕΚ Διορισμού:
967/Γ/30-09-2015