Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Περικλής Μήτκας

Περικλής Μήτκας

Περικλής Μήτκας

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Περικλής Α. Μήτκας υπήρξε Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Γεννήθηκε στην Φλώρινα το 1962. Έλαβε το δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο το 1985, και συνέχισε τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές του σπουδές στο Syracuse University της Νέας Υόρκης. Από το 1990 έως το 2000 εργάστηκε αρχικά ως Επίκουρος και έπειτα ως Αναπληρωτής καθηγητής στο Colorado State University των ΗΠΑ. Από το 1999 είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ το 2006 εκλέχθηκε Καθηγητής στο ίδιο Τμήμα.

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές:
1985 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Μεταπτυχιακές Σπουδές:
1987 MSc Μηχανική Υπολογιστών
Syracuse University, ΗΠΑ
Διδακτορικό Δίπλωμα:
1990 PhD Μηχανική Υπολογιστών
Syracuse University, ΗΠΑ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Βάσεις δεδομένων και γνώσης
  • Εξόρυξη δεδομένων
  • Πράκτορες λογισμικού για ηλεκτρονικές συναλλαγές και ανάπτυξη ευφυών συστημάτων για περιβαλλοντικές και βιολογικές εφαρμογές
Βαθμίδα
Καθηγητής
Τομέας
Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών
Γνωστικό Αντικείμενο
Δομές και Βάσεις Δεδομένων
mitkas@eng.auth.gr
2310996390
Γραφείο
Ώρες Συνεργασίας
Προσωπικός Ιστοχώρος
ΦΕΚ Διορισμού:
28/ΝΠΔΔ/07-02-2006