Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τραϊανός Γιούλτσης

Τραϊανός Γιούλτσης

Τραϊανός Γιούλτσης

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Τραϊανός Γιούλτσης έλαβε τον Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού το 1992 και το Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το 1998. Η διδακτορική διατριβή του είχε αντικείμενο την υπολογιστική ανάλυση προβλημάτων διάδοσης ηλεκτρομαγνητικού κύματος. Από το 2001 έως το 2002 ήταν μεταδιδακτορικός υπότροφος στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστημίου του Illinois (Urbana-Champaign). Υπηρετεί ως μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ από το 2002. Διδάσκει Αντικείμενα Ηλεκτρομαγνητικού Πεδίου, Διατάξεων Υψηλών Συχνοτήτων, Κεραιών και Διάδοσης Κύματος και Υπολογιστικού Ηλεκτρομαγνητισμού. Το επιστημονικό του πεδίο περιλαμβάνει τη ανάλυση και σχεδίαση κεραιών και μικροκυματικών διατάξεων με ταχείς υπολογιστικές τεχνικές και τη μοντελοποίηση σύνθετων προβλημάτων διάδοσης ηλεκτρομαγνητικού κύματος.

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές:
1992 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Διδακτορικό Δίπλωμα:
1998 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Υπολογιστικές Μέθοδοι στον Ηλεκτρομαγνητισμό
  • Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων
  • Κεραίες
  • Διάδοσης Ηλεκτρομαγνητικού Κύματος
  • Θεωρία και Τεχνολογία Μικροκυμάτων
  • Προηγμένες Διατάξεις για Ασύρματες Επικοινωνίες
Βαθμίδα
Καθηγητής
Τομέας
Τηλεπικοινωνιών
Γνωστικό Αντικείμενο
Ασύρματες Επικοινωνίες – Εκπομπή, Μετάδοση και Λήψη Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων
traianos@auth.gr
2310995930
Γραφείο
6ος Όροφος, Κτίριο Δ, Πολυτεχνική Σχολή
Ώρες Συνεργασίας
Τρίτη 11:00-13:00, Παρασκευή 11:00-12:00
Προσωπικός Ιστοχώρος
ΦΕΚ Διορισμού:
922/Γ/21-09-2017