Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Βασίλειος Παυλίδης

Βασίλειος Παυλίδης

Βασίλειος Παυλίδης

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Βασίλης Παυλίδης έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, το 2000 και 2002, αντίστοιχα. Εργάσθηκε ως σχεδιαστής κυκλωμάτων FPGA στην Intracom A.E. από το 2000 έως το 2002. ‘Ελαβε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών σπουδών από το ΤΗΜΜΥ του Πανεπιστημίου του Ρόστεστερ, της Πολιτείας της Νέας Υόρκης στις Η.Π.Α. το 2003 και 2008, αντίστοιχα. Κατά τη διδακτορική του διατριβή ανέπτυξε καινοτόμες μεθοδολογίες σχεδίασης τριδιάστατων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Από το 2008 έως το 2012 εργάσθηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο ΤΗΜΜΥ της Ομοσπονδιακής Πολυτεχνικής Σχολής της Λωζάννης στην Ελβετία. Το 2012 έλαβε θέση Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ όπου και ανελίχθη σε Αναπληρωτής Καθηγητής το 2018. Από το 2019 είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο ΤΗΜΜΥ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο Δρ Παυλίδης είναι πρεσβύτερο μέλος του οργανισμού IEEE.

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές:
2000 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα
Μεταπτυχιακές Σπουδές:
2002 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα
Μεταπτυχιακές Σπουδές:
2003 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο του Ρότσεστερ, Νέα Υόρκη, Η.Π.Α.
Διδακτορικό Δίπλωμα:
2008 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο του Ρότσεστερ, Νέα Υόρκη, Η.Π.Α.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Σχεδίαση 3Δ και 2.5Δ ολοκληρωμέων κυκλωμάτων
  • Διανομή ισχύος και σήματος χρονισμού
  • Ενεργειακά αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
  • Μοντελοποίηση, ανάλυση, και σχεδίαση διασυνδέσεων σε ολοκληρωμένα κυκλώματα
  • Μοντελοποίηση και διαχείριση θερμότητας
  • Μοντελοποίηση και σχεδίαση σκυρμιονικών κυκλωμάτων
  • Ανάπτυξη συστημάτων για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT)
Βαθμίδα
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας
Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών
Γνωστικό Αντικείμενο
Σχεδίαση Ψηφιακών Διατάξεων και Συστημάτων Μεγάλης Κλίμακας
vpavlid@ece.auth.gr
2310996233
Γραφείο
5ος Όροφος, Κτίριο Δ, Πολυτεχνική Σχολή
Ώρες Συνεργασίας
Προσωπικός Ιστοχώρος
ΦΕΚ Διορισμού:
2407/Γ/08-10-2021