Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Ζαχαρίας Ζάχαρης

Ζαχαρίας Ζάχαρης

Ζαχαρίας Ζάχαρης

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές:
1987 Πτυχίο Φυσικού
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Προπτυχιακές Σπουδές:
2011 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Μεταπτυχιακές Σπουδές:
1994 Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Διδακτορικό Δίπλωμα:
2000 Τμήμα Φυσικής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Βαθμίδα:
Ε.ΔΙ.Π.
Γνωστικό Αντικείμενο
Κεραίες, Διάδοση και Μικροκυματικά Κυκλώματα
zaharis@ece.auth.gr
2310994126
Προσωπικός Ιστοχώρος