Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Ζωή Δουλγέρη

Ζωή Δουλγέρη

Ζωή Δουλγέρη

Σύντομο Βιογραφικό

Η Ζωή Δουλγέρη είναι Καθηγήτρια στη Ρομποτική και τον Προγραμματισμό και Έλεγχο Συστημάτων Παραγωγής και διευθυντρια του εργαστηριου Αυτοματοποίησης και Ρομποτικής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του ΑΠΘ και κάτοχος των μεταπτυχιακών τίτλων M.Sc. (DIC) in Control Systems, M.Sc.(DIC) in Social and Economics Aspects of Science and Technology in Industry και PhD in Mechanical Engineering, του Imperial College, London, UK. Διδάσκει μαθήματα Αυτομάτου Ελέγχου και Ρομποτικής. Έχει συγγράψει περισσότερες από 150 εργασίες σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Αξιολογεί προτάσεις έρευνας και καινοτομίας καθώς και έργα στο Horizon-Europe και είναι κριτής στα σπουδαιότερα περιοδικά και συνέδρια της Ρομποτικής. Υπήρξε βοηθός εκδότη στα περιοδικά Journal of Intelligent and Robotic systems και στο IEEΕ Robotics and Automation Letters. Έλαβε μέρος σε πολλά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και την Ελληνική Κυβέρνηση σε θέματα Ρομποτικής. Είναι συντονίστρια του έργου H2020 BACCHUS και επιστημονικώς υπεύθυνη των πρόσφατα εγκεκριμένων έργων του Horizon Europe MANIBOT και SHΕREC. Υπήρξε αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο European Control Association την περίοδο 2016-2021. Είναι επίτιμο μέλος της IEEE και των IEEE Robotics and Automation Society and Control Systems Society.

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές:
1980 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Μεταπτυχιακές Σπουδές:
1982 Συστήματα Ελέγχου
Imperial College & University of London, ΗΒ
Μεταπτυχιακές Σπουδές:
1983 Msc Imperial College & University of London, ΗΒ
Διδακτορικό Δίπλωμα:
1987 Production Scheduling Policy for Flexible Manufacturing Systems
Imperial College & University of London, ΗΒ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Φυσική αλληλεπίδραση ανθρώπου Ρομπότ
  • Διδασκαλία και μάθηση των ρομπότ με επίδειξη
  • Δίχειρα αυτοκινούμενα Ρομπότ
  • Σύλληψη και χειρισμός αντικειμένων με τεχνικές ελέγχου και μηχανικής μάθησης
  • Έλεγχος Ρομποτικών συστημάτων
Βαθμίδα
Καθηγήτρια
Τομέας
Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών
Γνωστικό Αντικείμενο
Ρομποτική - Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής
doulgeri@ ece.auth.gr
2310996364
Γραφείο
5ος Όροφος, Κτίριο Δ, Πολυτεχνική Σχολή
Ώρες Συνεργασίας
Προσωπικός Ιστοχώρος
ΦΕΚ Διορισμού:
941/Γ/24-11-2009