Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Γεωργία Χατζηκουκούτση

Βιβλιοθήκη

Δήμητρα Καμπιτάκη

Διοικητικό Προσωπικό

Παναγιώτης Τριανταφυλλίδης

Διοικητικό Προσωπικό

Ιωάννα Ράντζα

Φοιτητικά

Ιωάννα Κουρέτα

Διοικητικά

Αικατερίνη Καστρινάκη

Συγγράμματα, Μεταπτυχιακά

Ευδοξία Μαυρίδου

Προϊσταμένη Γραμματείας