Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

Ο Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της θεωρίας κυκλωμάτων, της ηλεκτρονικής, των αναλογικών και ψηφιακών συστημάτων, των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, των βιομηχανικών ηλεκτρονικών, της αρχιτεκτονικής υπολογιστών, των συστημάτων μικροϋπολογιστών, των συστημάτων επεξεργασίας πληροφοριών, των δικτύων υπολογιστών, της τηλεματικής, των πολυμέσων, των δομών και βάσεων δεδομένων, του εφαρμοσμένου αυτομάτου ελέγχου, της βιομηχανικής πληροφορικής, των ευφυών συστημάτων και ανάπτυξης μοντέλων, της ρομποτικής, της σχεδίασης και ελέγχου παραγωγής με υπολογιστή.

Επιστημονικές Περιοχές Δραστηριοτήτων

  • Ανάλυση και σχεδίαση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με υπολογιστή, Διαγνωστική βλαβών αναλογικών και ψηφιακών συστημάτων, Αξιοπιστία κυκλωμάτων και συστημάτων, Τεχνικές ανάλυσης και βελτιστοποίησης Δικτυωμάτων και συστημάτων, ηλεκτρονικά συστημάτων μετρήσεων.
  • Ρομποτική, Συστήματα ελέγχου, Μη γραμμικά συστήματα, Βιομηχανικός έλεγχος και αυτοματισμοί, Βιομηχανικά ηλεκτρονικά, Συστήματα πραγματικού χρόνου, Προβλήματα ελαχιστοποίησης απωλειών κινητήρων, Τεχνικές διαμόρφωσης και προσομοίωσης, Τεχνητή νοημοσύνη.
  • Πολυδιάστατη ψηφιακή επεξεργασία σήματος/εικόνας, Αρχιτεκτονικές και αλγόριθμοι παράλληλης και κατανεμημένης επεξεργασίας, Αλγόριθμοι ανίχνευσης, εκτίμησης και ομαδοποίησης.
  • Αρχιτεκτονική υπολογιστών, Εφαρμογές μικροεπεξεργαστών, Τεχνικές μικροπρογραμματισμού, Ψηφιακά συστήματα ελέγχου, Οραση υπολογιστών, Κωδικοποίηση φωνής, Δίκτυα Υπολογιστών, Δομές δεδομένων και αλγόριθμοι, Συστήματα βάσεων δεδομένων, Οργάνωση αρχείων, Λειτουργικά συστήματα.
 
Διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών, Κτίριο Δ’, Όροφος 5ος, 54124, Θεσσαλονίκη.