Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τομέας Τηλεπικοινωνιών

Ο Τομέας Τηλεπικοινωνιών καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της ανάλυσης και σύνθεσης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και διατάξεων των δικτύων τηλεπικοινωνιών, των δορυφορικών και κινητών επικοινωνιών, του ηλε­κτρομαγνητικού πεδίου, της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, των κεραιών, των μικροκυμάτων, της τηλεπισκόπησης, των ραδιοτηλεοπτικών συστημάτων, της επεξεργασίας σήματος, της βιοϊατρικής τεχνολογίας, της οπτικής και ακουστικής.

 

Διεύθυνση: Οδός Εγνατίας, Πανεπιστημιούπολη, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Τομέας Τηλεπικοινωνιών, Κτίριο Δ’, 6ος όροφος, Θεσσαλονίκη