Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ»), ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί προκήρυξη του ΙΚΥ σχετικά με τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών, με επιλογή, σε φοιτητές και φοιτήτριες ΑΕΙ της Ελλάδας,

– καταγόμενους από την Κομοτηνή και την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης,
– ηλικίας έως 36 ετών,
– οι οποίοι/-ες α) διαθέτουν Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον μεγαλύτερο ή ίσο του 16,1 β) έχουν συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Εισαγωγής Ανώτατης Εκπαίδευσης έτους 2022 και εγγραφή στο οικείο Τμήμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, γ) ΔΕΝ είναι πτυχιούχοι ελληνικού ή αλλοδαπού Α.Ε.Ι. κατά την έναρξη της υποτροφίας (01.09.2022), ε) παρουσιάζουν οικονομική αδυναμία (απορία), βάσει δηλωθέντος ατομικού και οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους και στ) δεν έλαβαν ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ΙΚΥ ή από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά.

για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλεάρχου Τσουρίδη».

Η αίτηση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλεται, ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στο ΙΚΥ έως τις 10 Μαΐου 2024.

Θεσσαλονίκη 27/3/2024

Παλαιότερες Ανακοινώσεις

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ 2024-ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΘ
Το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας διοργανώνει και φέτος την εκδήλωση  Ημέρες Καριέρας, η...
Περισσότερα...
Προπτυχιακά Καθηγητής Μεταπτυχιακά Πρωτοετείς
Ανακοίνωση ΣΝΕΓ για τα μαθήματα εαρινού εξαμήνου 2024 αλλοδαπών φοιτητών ΑΠΘ
Ανακοίνωση του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας σχετικά με τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας των αλλοδαπών...
Περισσότερα...