Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Μητρώα

Μετεγγραφές Μητρώα
Μητρώα εσωτερικών & εξωτερικών μελών του ΤΗΜΜΥ, Συνεδρίαση Συγκλήτου 3143/31-1-2024
Μητρώο Εσωτερικών Μελών του Τμήματος Μητρώο Εξωτερικών Μελών του Τμήματος Από τη Γραμματεία του Τμήματος Θεσσαλονίκη...
Περισσότερα...
Μετεγγραφές Μητρώα
Μητρώα Εκλεκτόρων 2023
Μητρώα Εκλεκτόρων – Επικαιροποίηση Σ2/28-9-2023
Περισσότερα...
Μετεγγραφές Μητρώα
Μητρώα Εσωτερικών Και Εξωτερικών Μελών Του Τμήματος, Συν.συγκλητου 3132/29-06-2023
ΜΗΤΡΩΟ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΜΗΤΡΩΟ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΜΕΛΩΝ-ΤΗΜΜΥ   Από τη Γραμματεία του Τμήματος Θεσσαλονίκη...
Περισσότερα...
Μετεγγραφές Μητρώα
Μητρώο Γνωστικών Αντικειμένων Τμήματος 2023
ΜΗΤΡΩΟ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΜΜΥ Ημερομηνία σύστασης μητρώου: 28-2-2023 Ημερομηνία λήξης ισχύος μητρώου:...
Περισσότερα...
Μετεγγραφές Μητρώα
Μητώα Εσωτερικών Και Εξωτερικών Μελών Του Τμήματος, Συν.συγκλήτου 3119/18-1-2023
Μητρώο-Εξωτερικών-Μελών-του-ΤΗΜΜΥ Μητρώο-Εσωτερικών-Μελών-του-ΤΗΜΜΥ Από τη Γραμματεία του Τμήματος 31/1/2023
Περισσότερα...