Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Διατμηματικά ταχύρρυθμα μαθ. Τουρκικής γλώσσας του ΚΔΞΓ

Aνακοίνωση διατμηματικού ταχύρρυθμου μαθήματος Τουρκικής Γλώσσας (επίπεδο Α1) του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 28/3/2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_Εντατικά Μαθ. Τουρκικής Γλώσσας_1-26.4.24_ΚΔΞΓ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Παλαιότερες Ανακοινώσεις

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ THMMY 2024
ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ ΤΗΜΜΥ 2024 Προκήρυξη Εκλογών Ε.ΔΙ.Π. ΤΗΜΜΥ 2024     1. Προκήρυξη Εκλογών...
Περισσότερα...
Προκηρύξεις υποτροφιών κληροδοτημάτων ΙΚΥ
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει έξι (6) υποτροφίες με επιλογή, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής...
Περισσότερα...
Μετεγγραφές Μητρώα
Μητώα Εσωτερικών Και Εξωτερικών Μελών Του Τμήματος, Συν.συγκλήτου 3119/18-1-2023
Μητρώο-Εξωτερικών-Μελών-του-ΤΗΜΜΥ Μητρώο-Εσωτερικών-Μελών-του-ΤΗΜΜΥ Από τη Γραμματεία του Τμήματος 31/1/2023
Περισσότερα...