Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Δυνατότητα σπουδών 2 προπτυχιακών φοιτητών του ΑΠΘ στο Hankuk University of Foreign Studies της N. Κορέας κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2024-25

Δυνατότητα σπουδών 2 προπτυχιακών φοιτητών του ΑΠΘ στο Hankuk University of Foreign Studies της N. Κορέας κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2024-25

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του ΑΠΘ με το Hankuk University of Foreign Studies της N. Κορέας, παρέχεται η δυνατότητα σπουδών κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2024-25, προπτυχιακών φοιτητών του ΑΠΘ στο Hankuk University of Foreign Studies της N. Κορέας. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από τον συνδέσμους:

https://sites.google.com/hufs.ac.kr/coordinatorguide/Fact-Sheet-and-Eligibility και https://exchange.hufs.ac.kr/

Τα προσφερόμενα στα αγγλικά μαθήματα βρίσκονται στον σύνδεσμο https://sites.google.com/hufs.ac.kr/hellohufs/Academics/Course-Registration-Dates/Course-Finder?authuser=0, ενώ η τελική λίστα των μαθημάτων θα ανακοινωθεί ένα μήνα πριν την έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση έως την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024  (ώρα: 12:30μ.μ.).

Ο/Η υποψήφιος/α φοιτητής/τρια πρέπει να έχει ολοκληρώσει κατ’ ελάχιστον το τέταρτο (4ο) εξάμηνο σπουδών του (δύο πλήρη έτη σπουδών). Ο συνολικός χρόνος σπουδών των υποψηφίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη από τον ενδεδειγμένο χρόνο σπουδών (ν+2).
Απαραίτητη, επίσης, είναι η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ενώ η γνώση της κορεατικής θα συνεκτιμηθεί.

Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων θα προβεί στην επιλογή των δύο (2) επικρατέστερων φοιτητών και  θα προωθήσει στη συνέχεια τις αιτήσεις τους στο Πανεπιστήμιο Hankuk University of Foreign Studies, το οποίο θα κάνει και την τελική επιλογή.

Για τυχόν ερωτήματα οι φοιτητές μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (internat-rel@auth.gr, ή 2310 – 991605 κ. Μαλβίνα Ροκάκη).

 

Παλαιότερες Ανακοινώσεις

ΒΡΑΒΕΙΑ GOOGLE ακ. έτους 2023-24 (23.4.2024)
Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με προγράμματα επιβράβευσης της...
Περισσότερα...
ΠΜΣ "Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration - ΜΒΑ"
«Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοινώνει Νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης...
Περισσότερα...
Virtual International Programme (VIP) of JLU Giessen: Course Catalogues and Question Time
Σας ενημερώνουμε ότι από το συνεργαζόμενο Justus Liebig University Giessen της Γερμανίας, σε διάφορα...
Περισσότερα...