Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Εργαστηριακή Μονάδα Ηλεκτρακουστικής και Τηλεοπτικών Συστημάτων

Υπεύθυνος: Λεόντιος Χατζηλεοντιάδης

Μέλη:

Τηλ: +30 2310 996309

Websitehttps://avlab.ece.auth.gr

Τοποθεσία: Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ., Πολυτεχνική Σχολή, Κτίριο Γ’, Ισόγειο

Η εργαστηριακή μονάδα Ηλεκτρακουστικής, που είναι μονάδα του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Τ.Η.Μ.Μ.Υ.) της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., ιδρύθηκε το 1976 από τον ομότιμο καθηγητή Παπανικολάου Γεώργιο, με πρώτες δραστηριότητες στους τομείς της ηλεκτροακουστικής, της ακουστικής χώρων και της ηχοπροστασίας. Το 1985 η μονάδα αναδιαρθρώθηκε και επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς. Σήμερα στην πλήρη του μορφή, καλύπτει τον χώρο της Ηλεκτρακουστικής και των Τηλεοπτικών Συστημάτων, καθώς και όλα τα συναφή επιστημονικά πεδία που άπτονται των τεχνολογιών του ήχου και της εικόνας.

Η Μονάδα Ηλεκτρακουστικής και Τηλεοπτικών Συστημάτων ΑΠΘ συμβάλει, μέσα από το πολύπλευρο έργο του, στη διαμόρφωση των τεχνολογικών εξελίξεων σε θέματα του ήχου και της εικόνας σε εθνικό, ευρωπαϊκό, αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Η δραστηριοποίηση αυτή της Μονάδας γίνεται μέσα από την τέλεση του εκπαιδευτικού του έργου (διδασκαλία και εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπηρεσίες κατάρτισης σε διαφόρους τεχνολογικούς και εκπαιδευτικούς φορείς), μέσα από την παρουσία του σε διεθνή συνέδρια και τη δημοσίευση σχετικών εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά, μέσα από τη συνεργασία με διεθνείς φορείς και τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και μέσα από την παροχή τεχνογνωσίας και υπηρεσιών (μελέτες, συστήματα, εφαρμογές) προς τρίτους.