Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Εργαστηριακή Μονάδα Ραντάρ και Μικροκυμάτων

Υπεύθυνος: Τραϊανός Γιούλτσης 

Μέλη:

Η Μονάδα Ραντάρ και Μικροκυμάτων δραστηριοποιείται διδακτικά και ερευνητικά στην περιοχή των μικροκυμάτων για τηλεπισκόπηση και μη καταστρεπτικές δοκιμές, της σχεδίασης τηλεπικοινωνιακών μικροκυματικών κυκλωμάτων και κεραιών, της σκέδασης του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου και των ραντάρ.