Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Παροχή Διατακτικών Σίτισης Σε Πρωτοετείς-μέλη Οικογενειών Της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί συνοπτική περιγραφή της δράσης “σπουδά…ΖΩ!” της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με την εφάπαξ παροχή διατακτικών σίτισης αξίας 250 ευρώ, σε πρωτοετή φοιτητή/φοιτήtρια, που γράφτηκε για πρώτη φορά σε ΑΕΙ της Ελλάδας το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, μέλος οικογένειας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που τηρεί τους όρους και τις εισοδηματικές και κοινωνικές προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Δικαιούχοι της παροχής είναι: πολίτες με ελληνική υπηκοότητα ή πολίτες λοιπών κρατών μελών της ΕΕ ή πολίτες άλλων κρατών νομίμως διαμένοντες/-ουσες στην Ελλάδα, με μόνιμη και κύρια κατοικία στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ή που έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σχολική μονάδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και κατέχουν ελληνικό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, ηλικίας 18-25 ετών, με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας, όπως ορίζεται στην πρόσκληση.

Η αίτηση, με όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιούχου δικαιολογητικά, υποβάλλεται έως τις 10 Noεμβρίου 2023
Τμήμα Σπουδών

Παλαιότερες Ανακοινώσεις

meeting
Σύνθεση Συνέλευσης
Σύνθεση Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών το ακαδημαϊκό έτος 2023–24    
Περισσότερα...
Διακρίσεις Υποτροφίες
Ανακοίνωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου για το έτος 2024
Ανακοίνωση οικονομικής ενίσχυσης πέντε (5) προπτυχιακών φοιτητών, από τα έσοδα κληροδοσίας Τηλέμαχου...
Περισσότερα...
Διακρίσεις Υποτροφίες
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΚΥ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ (ΕΠΙΦ), ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2024-5
Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί πρόσκληση του ΙΚΥ, για την εκπόνηση...
Περισσότερα...