Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Παροχή Διατακτικών Σίτισης Σε Πρωτοετείς-Μέλη Οικογενειών Της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί συνοπτική περιγραφή της δράσης “σπουδά…ΖΩ!” της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με την εφάπαξ παροχή διατακτικών σίτισης αξίας 250 ευρώ, σε πρωτοετή φοιτητή/φοιτήtρια, που γράφτηκε για πρώτη φορά σε ΑΕΙ της Ελλάδας το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, μέλος οικογένειας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που τηρεί τους όρους και τις εισοδηματικές και κοινωνικές προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Δικαιούχοι της παροχής είναι: πολίτες με ελληνική υπηκοότητα ή πολίτες λοιπών κρατών μελών της ΕΕ ή πολίτες άλλων κρατών νομίμως διαμένοντες/-ουσες στην Ελλάδα, με μόνιμη και κύρια κατοικία στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ή που έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σχολική μονάδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και κατέχουν ελληνικό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, ηλικίας 18-25 ετών, με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας, όπως ορίζεται στην πρόσκληση.

Η αίτηση, με όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιούχου δικαιολογητικά, υποβάλλεται έως τις 10 Noεμβρίου 2023
Τμήμα Σπουδών

Παλαιότερες Ανακοινώσεις

Call for Proposals - Black Sea Youth Solutions Report
Call for Proposals | Black Sea Youth Solutions Report  Τα δίκτυα UN Sustainable Development Solutions...
Περισσότερα...
Deloitte - Θέση Εργασίας
Τίτλος Θέσης Επόπτης Δειγματοληπτικών Ελέγχων Περιγραφή Ρόλου: Ο ρόλος του Επόπτη Δειγματοληπτικών Ελέγχων...
Περισσότερα...
Προπτυχιακά Καθηγητής Μεταπτυχιακά Πρωτοετείς
Διαδικασία ενεργοποίησης ακαδημαϊκών υπηρεσιών προς εγγραφέντες πανελλαδικών εξετάσεων και σοβαρών παθήσεων στο ΑΠΘ (28.09 – 04.10.2023)
Αφορά1: 1) επιτυχόντες και επιτυχούσες πανελλαδικών εξετάσεων που εισήχθησαν στο ΑΠΘ και εγγράφηκαν στην...
Περισσότερα...