Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Προκήρυξη Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση για το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2023-2024

Σας ενημερώσουμε ότι το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων προκηρύσσει θέσεις πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με επιλέξιμη περίοδο υλοποίησης των μετακινήσεων από 01/03/2024 έως 31/08/2024  και δυνατότητα χρηματοδότησης από 2 έως 6 μήνες μέσω κονδυλίων του ΑΠΘ και μέσω του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης ERA PLACES του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στον οποίο συμμετέχει το ΑΠΘ.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων:  20 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2023 (15:00 ώρα Ελλάδας)

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΑΠΘ (https://eurep.auth.gr/el ), μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση, την αναζήτηση Φορέα Υποδοχής, τη διαδικασία υποβολής αίτησης, και τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων και επιλογής.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να παρακολουθήσετε και το video της σχετικής διαδικτυακής ενημέρωσης.

Παρακαλούμε για την έγκαιρη υποβολή των αιτήσεων για να αποφευχθεί πιθανή υπερφόρτωση του συστήματος και, κατά συνέπεια, η όποια ταλαιπωρία των ενδιαφερομένων κατά τις τελευταίες ημέρες υποβολής των αιτήσεων.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Παλαιότερες Ανακοινώσεις

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ" ΙΟΥΝΙΟΣ 2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Η εξέταση του μαθήματος “Αρχές Οικονομίας” θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη...
Περισσότερα...
Διακρίσεις Υποτροφίες
Ανακοίνωση χορήγησης χρηματικού βραβείου Κων/νου Κατσέα
Ανακοίνωση πρόσκλησης χρηματικού βραβείου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα. Ανακοίνωση...
Περισσότερα...
meeting
Σύνθεση Συνέλευσης
Σύνθεση Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών το ακαδημαϊκό έτος 2023–24    
Περισσότερα...