Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Δημήτριος Λαμπρίδης

Δημήτριος Λαμπρίδης

Δημήτριος Λαμπρίδης

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δημήτριος Π. Λαμπρίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 26-07-1958. Έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) το 1981 και το Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ το 1989 (τίτλος διδακτορικής διατριβής: Επίλυση του μη γραμμικού προβλήματος των πολλών ρευματοφόρων αγωγών με τη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων). Από το 1982 έως το 2008 εργάστηκε αρχικά ως Επιστημονικός Συνεργάτης, στη συνέχεια ως Λέκτορας, Επίκουρος Καθηγητής και Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) του ΑΠΘ. Από το 2008 είναι Καθηγητής του ίδιου τμήματος. Από το Δεκέμβριο του 2017 έως τον Αύγουστο του 2020 διετέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΤΗΜΜΥ. Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023 διετέλεσε διευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΤΗΜΜΥ. Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2003-2004 και 2004-2005 διετέλεσε Διευθυντής του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΤΗΜΜΥ του ΑΠΘ.

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές:
1981 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Διδακτορικό Δίπλωμα:
1989 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας
  • Ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
  • Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
  • Έξυπνα Ενεργειακά Συστήματα
  • Διανεμημένοι Ενεργειακοί Πόροι – Διαχείριση και Απόκριση Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας
  • Ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
  • Ανάλυση Συζευγμένων Ηλεκτρομαγνητικών και Θερμοκρασιακών Πεδίων
  • Εφαρμογές Επικοινωνιών μέσω Γραμμών Ισχύος σε Έξυπνα Δίκτυα
Βαθμίδα
Καθηγητής
Τομέας
Ηλεκτρικής Ενέργειας
Γνωστικό Αντικείμενο
Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας
labridis@eng.auth.gr
2310996374
Γραφείο
4ος Όροφος, Κτίριο Δ, Πολυτεχνική Σχολή
Ώρες Συνεργασίας
Προσωπικός Ιστοχώρος
ΦΕΚ Διορισμού:
312/Γ/11-04-2008