Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των πηγών και τεχνολογίας (συμβατική, πυρηνική και ήπιες μορφές) της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της ηλεκτρομηχανικής μετατροπής ενέργειας, της μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, της τεχνολογίας των υψηλών τάσεων, της ηλεκτρικής οικονομίας, των ηλεκτροτεχνικών υλικών και των ηλεκτρονικών ισχύος. Επιστημονικές Περιοχές Δραστηριοτήτων

  • Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας: Παραγωγή, μεταφορά, διανομή και χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, οικονομική λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, μεταβατικά φαινόμενα στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, έλεγχος συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, επιδράσεις των γραμμών μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, υπολογισμοί ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου γραμμών μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Ηλεκτρικές Μηχανές: Ηλεκτρικές μηχανές συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος, χρήση των ηλεκτρικών μηχανών ως κινητήρες στη βιομηχανία και ως γεννήτριες στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οδήγηση ηλεκτρικών μηχανών με ηλεκτρονικά ισχύος.
  • Υψηλές Τάσεις: Παραγωγή υψηλών τάσεων και ισχυρών ρευμάτων, μετρήσεις σε υψηλές τάσεις και ισχυρά ρεύματα, διηλεκτρικές μετρήσεις, συμπεριφορά αερίων, υγρών, στερεών διηλεκτρικών καθώς και υψηλού κενού, συντονισμός μονώσεων και μέσων προστασίας έναντι υπερτάσεων των τεχνικών εγκαταστάσεων και διατάξεων, αντικεραυνική προστασία και γειώσεις.
  • Πυρηνική Τεχνολογία: Εφαρμογές της πυρηνικής φυσικής, θέματα πυρηνικών αντιδραστήρων, διαγνωστική πυρηνικών αντιδραστήρων και βιομηχανικών συστημάτων και διατάξεων με στοχαστικά σήματα, θερμικά προβλήματα στην παραγωγή, μεταφορά, διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και σε ηλεκτρονικές διατάξεις, ραδιενέργεια περιβάλλοντος και αλληλεπίδραση ιονιζουσών ακτινοβολιών με την ύλη.
  • Ηλεκτροτεχνικά Υλικά: Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός υλικών: υλικά ηλεκτροτεχνίας ισχυρών ρευμάτων, μαγνητικά υλικά, ημιαγωγοί, υπεραγωγοί, μαγνητοοπτικά, πιεζοηλεκτρικά, διηλεκτρικά. Εφαρμογές ηλεκτροτεχνικών υλικών: ανάπτυξη αισθητηρίων και διατάξεων. Ανάπτυξη μετρητικών τεχνικών και θεωρητική μελέτη της συμπεριφοράς υλικών.

 

Διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Κτίριο Δ΄, όροφος 5ος, 54 124, Θεσσαλονίκη