Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Χορήγηση 3 προπτυχιακών υποτροφιών από τα έσοδα του Κληροδοτήματος “Κλέαρχου Τσουρίδη” για το ακαδ. έτος 2022-2023″.

Προκήρυξη Επιλογής Υποτρόφων χωρίς Διαγωνισμό για τη Χορήγηση ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ για Προπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα  από τα Έσοδα του Κληροδοτήματος «ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ», ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2022-2023.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ 2022-2023

Προκήρυξη_Τσουρίδη 2022-2023_6ΩΨΚ46ΝΚΠΔ-ΣΡΖ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ_2022-2023

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Παλαιότερες Ανακοινώσεις

Μετεγγραφές Μητρώα
Μητρώα Εκλεκτόρων 2023
Μητρώα Εκλεκτόρων – Επικαιροποίηση Σ2/28-9-2023
Περισσότερα...
Deloitte - Θέση Εργασίας
Τίτλος Θέσης Επόπτης Δειγματοληπτικών Ελέγχων Περιγραφή Ρόλου: Ο ρόλος του Επόπτη Δειγματοληπτικών Ελέγχων...
Περισσότερα...